Konferencja inaugurująca Program "Rozwój Lokalny"
  • zapotrzebowanie na miejsce parkingowe

  • tak
  • nie
* Oświadczam, że zapoznałem/ łam się z Klauzulą RODO
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video utrwalonego w związku z udziałem konferencji w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z działalnością Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz jednostki upoważnione przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych lub streamingowych, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

* pola obowiązkowe

Konferencja odbędzie się:

25 kwietnia 2019 r.

Miejsce:
PGE Narodowy,
al. Księcia J. Poniatowskiego 1,
03-901 Warszawa

Godziny: 11:00-16:00
Rejestracja uczestników będzie czynna od godziny 10:00


Szczegółowych informacji udzielą Państwu
:

 Patrycja Dubiał (kwestie organizacyjne)
tel.: 604 455 139
e-mail: patrycja.dubial@kdkevents.pl

Marcin Bogusz (kwestie merytoryczne)
tel.: 22 273 77 91
e-mail: marcin.bogusz@miir.gov.pl

FAQ

otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już w systemie
komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w systemie.

inny problem z rejestracją
skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl

 

PROGRAM DO POBRANIA

 

JAK DOJECHAĆ?